karty.uniza.sk

Postup pre vydanie nového preukazu - Informácie pre prvákov

1. Fotografiu tváre na bledom pozadí je nutné nahrať do elektronickej prihlášky po elektronickom zápise podľa pokynov z referátu pre vzdelávanie príslušnej fakulty. Postup nahrávania fotografie je dostupný tu. Ak prihláška nebola podávaná elektronicky, je možné poslať foto e-mailom na karty@uniza.sk.

2. Úhrada poplatku za preukaz študenta na čipovej karte sa realizuje výlučne bezhotovostným spôsobom, viď informácie o úhrade nižšie. Je dôležité správne uvedenie variabilného a špecifického symbolu (rodného čísla držiteľa preukazu), aby bola Vaša platba automaticky spárovaná a mohlo sa pristúpiť k tlači preukazu. Súčasťou poplatku za čipovú kartu pre študentov prvého ročníka je aj poplatok za preukaz Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity. Platba sa nevykonáva poštovou poukážkou.

3. Vyzdvihnúť preukaz je možné osobne od septembra v AA018, alebo si ho je možné nechať odoslať poštou za príplatok (termín doručenia je koncom augusta, resp. v septembri do týždňa po úhrade). Preukazy sa posielajú poštou len v rámci Slovenskej republiky, sú platné od 1. septembra a je ich možné využívať už pred nástupom do školy.

Pre úhradu preukazu vyberte formu vášho štúdia: