karty.uniza.sk

Postup pre vydanie nového preukazu - Informácie pre prvákov

1. Fotografiu tváre na bledom pozadí je nutné nahrať do elektronickej prihlášky po elektronickom zápise podľa pokynov z referátu pre vzdelávanie príslušnej fakulty. Postup nahrávania fotografie je dostupný tu. Ak prihláška nebola podávaná elektronicky, je možné poslať foto e-mailom na karty@uniza.sk.

2. Úhrada poplatku za preukaz študenta na čipovej karte sa realizuje výlučne bezhotovostným spôsobom, a to prevodom na účet (nie poštovou poukážkou), viď informácie o úhrade nižšie. Je dôležité správne uvedenie variabilného a špecifického symbolu (rodného čísla držiteľa preukazu), aby bola Vaša platba automaticky spárovaná a mohlo sa pristúpiť k tlači preukazu. Súčasťou poplatku za čipovú kartu pre študentov prvého ročníka je aj poplatok za preukaz Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.

3. Vyzdvihnúť preukaz je možné osobne od septembra v AA018, alebo si ho je možné nechať odoslať poštou za príplatok (termín doručenia je koncom augusta, resp. v septembri do týždňa po úhrade). Karta bude doručená doporučene v bezpečnostnej obálke. Po začiatku zimného semestra sa už preukazy ISIC poštou neposielajú. Preukazy sa posielajú poštou len v rámci Slovenskej republiky, sú platné od 1. septembra a je ich možné využívať už pred nástupom do školy.

Pre pokyny na úhradu preukazu vyberte formu vášho štúdia: