karty.uniza.sk

Aktuálne oznamy o preukazoch na čipových kartách na Žilinskej univerzite


[01.09.2021] Akceptácia preukazu denného študenta UNIZA na mestskej hromadnej doprave DPMŽ Žilina

Študenti denného štúdia do 26. roku veku, ktorí majú nové preukazy v AR 2021/2022 a všetci ktorí si preukaz prolongujú po 01.9.2021 môžu bezplatne využívať svoj ISIC ako dopravnú kartu DPMŽ Žilina.

Podmienkou je je aktivácia na predajných miestach DPMŽ. Potvrdenie o návšteve školy nahrádza prolongovaný preukaz študenta UNIZA.

[01.06.2021] Prolongácia preukazov študenta pre AR 2021/2022

Predĺženie platnosti preukazov sa bude realizovať od 02.09.2021 v miestnosti AA018 v čase od 08:00-15:00 hod.

Podmienky pre prolongáciu preukazu študenta: Platnosť preukazu z predchádzajúceho AR je až do 30.09.2021 (okrem končiacich študentov). Viac informácií v časti Ako prolongovať preukaz

[03.07.2020] Úhrada za prolongácie pre nový AR výlučne cez Elektronickú peňaženku Žilinskej univerzity eMANY

Upozorňujeme študentov vyšších ročníkov, ktorí si idú prolongovať preukaz študenta, aby pri úhrade poplatku využívali platobný systém - Elektronickú peňaženku Žilinskej univerzity - eMANY.

Viac informácií získate na emany.uniza.sk

Najčastejšie otázky ohľadom prolongácie kariet


Prečo mi neplatí študentský preukaz ISIC v 3. ročníku bakalárskeho štúdia po 30. júni, aj keď som prijatý/-á a zapísaný/-á na ďalšie štúdium?
Pretože podľa Zákona o vysokých školách štúdium končí dňom úspešnej štátnej skúšky a ďalšie začína 1. septembra, aj keď bol zápis pred týmto termínom. V čase medzi týmito štúdiami je preto preukaz neplatný dovtedy, kým nebude prolongovaný na ďalší akademický rok.

Aký je rozdiel medzi prolongačnou známkou ISIC a noISIC?
S prolongačnou známkou noISIC (za 2€) študent nemá nárok na komerčné zľavy, ktoré karta ISIC inak poskytuje.

Kedy mám zaplatiť za prolongačnú známku a kedy prísť prolongovať kartu? 
Kartu treba prísť prolongovať v septembri až po zápise do ďalšieho ročníka. Zaplatiť za prolongačnú známku stačí tesne pred prolongáciou cez portál emany.uniza.sk.

Nezaplatil som doplatok TRANSCARD 3€. Ako má postupovať keď mám záujem?
Stačí, ak doplatíte 3€ cez portál emany.uniza.sk.

Kúpil som si noISIC, ale chcem ISIC, čo teraz?
Stačí, ak doplatíte 10€ cez portál emany.uniza.sk.

Môžem mať TRANSCARD s noISIC známkou?
Áno, členstvo v systéme nevyžaduje licenciu ISIC.

Potrebujem systém TRANSCARD ak nevyužívam SAD a cestujem len vlakmi?
Nie, pre využitie preukazu pre bezplatnú prepravu na železnici Vám plne postačuje prolongovaný preukaz, bez TRANSCARD.