karty.uniza.sk

Aktuálne oznamy o preukazoch na čipových kartách na Žilinskej univerzite


[13.11.2023] Obmedzenie v týždni 13-16.11.2023

Z organizačných dôvodov bude prevádzka pracoviska v týždni od 13.-16.11. 2023 obmedzená na 09-10 hod denne. Emaily riešime operatívne.

[08.09.2023] Platby za nové preukazy platobnou bránou (Google Pay, Apple Pay, VIAMO)

Upozorňujeme na možnosť úhrady poplatku za vydanie nového preukazu študenta aj prostredníctvom platobnej karty na stránke https://karty.uniza.sk/viamo/.

Platba môže byť vykonaná prostredníctvom debetných alebo kreditných platobných kariet: MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron vydané vydavateľmi v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru na fyzickú osobu (nie biznis karty)..
K sume na úhradu môže byť pripočítaný aj Manipulačný poplatok, ktorý znáša platiteľ.

Platby za prolongácie sú možné výlučne cez peňaženku eMANY
(nabitie peňaženky je možné okamžite platobnou bránou na https://emany.uniza.sk/viamo/)

[01.09.2023] Prolongácia preukazov študenta pre AR 2023/2024

Predĺženie platnosti preukazov sa bude realizovať od 04.09.2023 v miestnosti AA018 v čase od 08:00-15:00 hod.

Podmienky pre prolongáciu preukazu študenta: Platnosť preukazu z predchádzajúceho AR je až do 30.09.2023 (okrem končiacich študentov). Viac informácií v časti Ako prolongovať preukaz

[31.08.2023] Úhrada za prolongácie pre nový AR výlučne cez Elektronickú peňaženku Žilinskej univerzity eMANY

Upozorňujeme študentov vyšších ročníkov, ktorí si idú prolongovať preukaz študenta, aby pri úhrade poplatku využívali platobný systém - Elektronickú peňaženku Žilinskej univerzity - eMANY.

Viac informácií získate na emany.uniza.sk

Najčastejšie otázky ohľadom prolongácie kariet


Prečo mi neplatí študentský preukaz ISIC v 3. ročníku bakalárskeho štúdia po 30. júni, aj keď som prijatý/-á a zapísaný/-á na ďalšie štúdium?
Pretože podľa Zákona o vysokých školách štúdium končí dňom úspešnej štátnej skúšky a ďalšie začína 1. septembra, aj keď bol zápis pred týmto termínom. V čase medzi týmito štúdiami je preto preukaz neplatný dovtedy, kým nebude prolongovaný na ďalší akademický rok.

Aký je rozdiel medzi prolongačnou známkou ISIC a noISIC?
S prolongačnou známkou noISIC (za 2€) študent nemá nárok na komerčné zľavy, ktoré karta ISIC inak poskytuje.

Kedy mám zaplatiť za prolongačnú známku a kedy prísť prolongovať kartu? 
Kartu treba prísť prolongovať v septembri až po zápise do ďalšieho ročníka. Zaplatiť za prolongačnú známku stačí tesne pred prolongáciou cez portál emany.uniza.sk.

Nezaplatil som doplatok TRANSCARD 3€. Ako má postupovať keď mám záujem?
Stačí, ak doplatíte 3€ cez portál emany.uniza.sk.

Kúpil som si noISIC, ale chcem ISIC, čo teraz?
Stačí, ak zaplatíte prolongáciu ISIC za 12€ cez portál emany.uniza.sk a prídete prolongovať preukaz.

Môžem mať TRANSCARD s noISIC známkou?
Áno, členstvo v systéme nevyžaduje licenciu ISIC.

Potrebujem systém TRANSCARD ak nevyužívam SAD a cestujem len vlakmi?
Nie, pre využitie preukazu pre bezplatnú prepravu na železnici Vám plne postačuje prolongovaný preukaz, bez TRANSCARD.